Politika privatnosti Papuk Našice d.o.o.

Povjerljiva i odgovorna obrada osobnih podataka središnji je element korporativne kulture PAPUK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu žitarica Našice, Kolodvorska 1,Markovac Našički, 31 500 Našice u daljnjem tekstu nazvanom "Papuk Našice d.o.o.". To se osobito odnosi na osobne podatke kupaca, kandidata, posjetitelja i kooperanata ("Podaci").

Informacije o našoj obradi podataka i Vašim pravima kao ispitanicima možete pronaći u nastavku ili nam možete poslati upit na e-mail na adresu voditelj_zop@papuk.hr ili pismo na adresu Kolodvorska 1,Markovac našički, 31 500 Našice.

Koje kategorije podataka obrađujemo
Prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke kada stupite u interakciju s nama, uključujući:

Koje podatke primamo iz vanjskih izvora
Povremeno možemo primati osobne podatke o Vama iz vanjskih izvora, npr. podatke iz javno dostupnih registara, objavljene informacije na web stranicama i od medija. Prije upotrebe ovih podatak mi osiguravamo da treće strane imaju Vašu privolu, da su podaci dio javnog registra ili su zakonski ovlašteni ili prisiljeni otkriti nam Vaše osobne podatke na bilo koji drugi način.

Koje su svrhe obrade
Obrađujemo osobne podatke u sljedeće svrhe:

Koja je naša pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka
Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka ovisi o specifičnom kontekstu u kojem ih prikupljamo:

Izvršenje ugovora (čl. 6. st. 1. podstavak b GDPR): Vaši osobni podaci bit će obrađivani kako bi upravljali i ispunili ugovor s Vama. 

Zakonske obveze (članak 6. stavak 1. podstavak c GDPR): Obvezujemo se pridržavati zakona Republike Hrvatske i važećih Europskih propisa. Nadalje, moramo se pridržavati relevantnih zahtjeva određenih industrijskih standarda. 

Privola (članak 6. stavak 1. podstavak a GDPR): Za sve slučajeve koji nemaju temelj na zakonu, ugovoru ili legitimnom interesu, a potrebni su za izvršenje poslovnog odnosa s Papuk Našice d.o.o. biti će obrađivani na temelju privole.

Legitimni interesi (članak 6. stavak 1. podstavak f GDPR): Nadalje, možemo obrađivati Vaše podatke na temelju legitimnih interesa Papuk Našice d.o.o. ili treće strane. Ti legitimni interesi uključuju:

Posebne kategorije osobnih podataka (osjetljivi podaci)
To su osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo sindikata, uključujući obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvenog identificiranja fizičke osobe i podataka o zdravlju ili podataka koji se odnose na seksualni život osobe ili seksualnu orijentaciju.

Posebne kategorije osobnih podataka obično se obrađuju temeljem jedne od sljedećih pravnih osnova:
(a) na temelju Vaše izričite privole (članak 9. stavak 2. podstavak a GDPR);
(b) za utvrđivanje, izvršavanje ili obradu pravnih zahtjeva (članak 9. stavak 2. podstavak f GDPR)

Tko su primatelji osobnih podataka
Vaše osobne podatke ćemo obrađivati samo sa svrhom koja je navedena, a pristup podacima će imati samo ovlašteni djelatnici naše tvrtke.

Kada imamo obvezu obrađivati Vaše osobne podatke
Trebamo neke od gore navedenih podataka za ispunjavanje ugovora s Vama i / ili kako bismo bili u skladu sa zakonskim obvezama kojima podliježemo. Ukoliko odbijete pružiti osobne podatke koji su potrebni za izvršenje ugovora ili koje smo dužni obraditi zbog zakonske obveze, neće biti moguće ispuniti Vaš poslovni odnos i / ili naročito, navedene svrhe iznad i / ili će to znatno usporiti relevantnu svrhu. Ovo se ne odnosi druge svrhe za koje prikupljamo Vašu privolu.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke
Vaše osobne podatke čuvamo tijekom poslovnog odnosa sve dok je to neophodno za ispunjenje svrhe ili sve dok postoje ugovorne ili zakonske obveze zadržavanja ili obveze dokumentacije (npr. prema odgovarajućim poreznim propisima, Zakon o obveznim odnosima), zakonski rokovi ograničenja, pravne obveze utvrđene odgovarajućim zakonima o obrazovanju, postoje legitimni interesi.

Kada neće biti legitimnih svrha za daljnje pohranjivanje Vaših osobnih podataka, oni će biti izbrisani ili anonimizirani. U slučaju kada to neće biti moguće (na primjer, jer su Vaši osobni podaci pohranjeni u sigurnosnim arhivima), Vaše osobne podatke čuvati ćemo sigurno i učiniti ih nedostupnim daljnjoj obradi, sve dok brisanje ne bude moguće.

Prava ispitanika
U skladu sa zakonom koji se trenutno primjenjuje omogućena su Vam sljedeća prava:

- Pravo na informiranost - imate pravo znati koji se osobni podaci prikupljaju, iz kojih izvora i iz kojih razloga. Dodijelili smo Vam mogućnost da nas kontaktirate u bilo kojem trenutku i zatražite da Vam ti podaci budu dostavljeni

- Pravo na ispravak - imate pravo zatražiti ispravak bilo kakvih netočnih osobnih podataka. Naša je dužnost osigurati točnost osobnih podataka koje obrađujemo i pokušavamo to napraviti u svako doba, u kontaktu s Vama. Međutim, unatoč našim naporima moguća je obrada netočnih podataka. U tom slučaju obvezujemo se pridržavati Vaših zahtjeva za ispravkom podataka.

- Pravo na zaborav - imate pravo zatražiti da obrišemo Vaše osobne podatke s naših poslužitelja. Kao takva, naša obveza je pridržavati se Vašeg zahtjeva, osim ako ne trebamo čuvati Vaše podatke u skladu sa zakonom. Papuk Našice d.o.o. se obvezuje izbrisati ili anonimizirati Vaše osobne podatke iz svih baza podataka koje se odnose na obradu temeljem privole.

- Pravo na ograničavanje obrade - prema GDPR-u imate pravo ograničiti obradu osobnih podataka u određenim slučajevima. Mi, Papuk Našice d.o.o. smo proveli dubinski pregled naših svrha i načina obrade te nismo pronašli slučaj u kojem bi takav primjer mogao biti primjenjiv. Svi zahtjevi podneseni sukladno ovom pravu smatrati će se povlačenjem privole i rezultirati će time da Vam Papuk Našice d.o.o. ne šalje ništa osim najvažnijih obavijesti.

- Pravo na prenosivost podataka - imate pravo zatražiti da Vam se daju osobni podaci u strukturiranom obliku. Papuk Našice d.o.o. se obvezuje odgovoriti na Vaš zahtjev u roku od 30 dana od dana podnošenja Vašeg zahtjeva. Poslat ćemo vam samo osobne podatke koje ste nam dali, ili one koje smo prikupili iz javno dostupnih izvora ili od naših partnera.

- Pravo na prigovor - GDPR osigurava da možete prigovoriti na svaku obradu podataka ako se ti podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa Papuk Našice d.o.o. ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama. U tom slučaju Papuk Našice d.o.o. ne smije obrađivati podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interesom prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva. Također, Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Da biste ostvarili svoja prava, pošaljite e-mail na adresu voditelj_zop@papuk.hr ili pismo na adresu Kolodvorska 1, 31 500 Našice.

Ažuriranja ove objave
Možemo ažurirati ovu objavu da bi se prikazale pravne, tehničke ili poslovne promjene. Kada ažuriramo ovu objavu, poduzeti ćemo razumne korake kako bismo Vas obavijestili o važnosti izmjena. Naći ćete datum "posljednjeg ažuriranja" na dnu ove objave.

19.10.2021.
                                            
                                                                                            Papuk Našice d.o.o.
                                                                        Službenik za zaštitu osobnih podataka
                                                                      voditelj_zop@papuk.hr, 031 618 219

 


Povratak na stranicu O nama

 • PAPUK NAŠICE d.o.o.
  Kolodvorska 1
  Markovac Našički
  31 500 Našice
  tel. (031) 618 190
  fax. (031) 618 282
  e-mail. info@papuk.hr